Computer accounting


Отиване към съдържанието

Услуги

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ:ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПОМОЩНИ КОМПЮТЪРНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ,

КАКТО И СЧЕТОВОДСТВО НА ФИРМИ.

С какво можем да ви бъдем полезни
Счетоводни услуги /Счетоводство/
Използваме най-съвременни компютърни счетоводни програми за завеждане и изготвяне на счетоводни записи и финансови отчети.

Услугите ни в тази област включват:
•Компетентно завеждане на счетоводни книги и записи посредством компютърни счетоводни системи в многовалутна мрежа, което ни дава възможност да изготвяме отчети във всяка основна валута.
•Фактуриране.
•Изготвяне на месечни/тримесечни управленски отчети.
•ТРЗ-услуги.

Данъчни услуги
ДДС услуги

Все по-сложни стават ДДС аспектите по сделки между компании в рамките на Европейския Съюз (ЕС), както и други сделки с участие на компании от ЕС. Това налага често да се прибягва до специализирани съвети и помощни насоки относно Данък добавена стойност.

Нашите ДДС-услуги включват:

•Регистриране на фирми по ЗДДС.
•Съветване на клиенти относно нормативната уредба по ЗДДС.
•Изготвяне и подаване на ДДС-отчети пред властите.
•Съдействие на клиентите при ДДС-проверки и справки.

Фирмено и лично данъчно облагане
Клиенти с участие в международна стопанска дейност изпитват нарастваща нужда от подходяща международна данъчна подкрепа от своите одитори. Те трябва да могат да се доверят на професионален съвет, за да сведат до минимум данъчната си тежест.
Нашите услуги включват:
•Услуги, свързани с приложението на спогодбите за двойно данъчно облагане, включително попълване на молби за удостоверения за местоживеене;
•Подготвяне и подаване на лични и фирмени данъчни декларации;

Правни услуги

Предлаганите от нас услуги включват:
•Съдействие при учредяването на фирма съгласно различните законодателства;
•Изготвяне на протоколи за заседания на управителния съвет и общи годишни събрания;
•Съдействие при промени във фирмената структура като например смяна на директорите и секретаря, името, седалището, учредителния устав, регистрирания и/или емитиран дялов капитал и др. ;
•Изготвяне на всички фирмени документи като фирмени решения и пълномощни и легализация на фирмени документи;
•Поддръжка на задължителните фирмени архиви и гарантирано спазване на всички законови задължения на компанията като годишно подаване на декларации пред съответните органи;
•Съдействие при изготвянето на договори и споразумения.
•Услуги „постоянно седалище”, включително директорски услуги, секретарски услуги, осигуряване на седалище и услуги „виртуален офис”;
•Правни мнения;
•Сливания и придобивания;
•Други правни бизнес консултации.


Инфомат” ООД осигурява щателно и прецизно обслужване, за да гарантира съобразяване с местните законови счетоводни разпоредби и данъчно законодателство, чиято основна характеристика са строгите данъчни срокове, както по отношение подаване на данъчни декларации, така и относно плащане на дължимите данъци. Основните ни услуги с цел съобразяване с местните изисквания включват:

•Обработка на счетоводни документи съобразно действащите счетоводни и данъчни закони.
•Изготвяне и подаване на месечни и годишни данъчни декларации.
•Комуникация с данъчните служби и съдействие при данъчни ревизии.
•Отчети за статистическите служби.

За всеки клиент се назначава доверен счетоводител, работещ в групова структура.

КОМПЮТЪРНИ УСЛУГИ:

Инсталиране и конфигуриране на оригинален системен и приложен софтуер (Операционни системи,
офис и други програми).
Доставка, диагностика, ремонт, обновяване и подръжка на компютърни конфигурации.
Обновяване на стари компютърни конфигурации.
Архивиране и въстановяване на информация от компютърни системи.
Изчистване от вируси, троянски коне и spyware. Инсталиране на анти-вирусни програми.
Изграждане на безжични, LAN, кабелни и др.мрежи.

Инфомат | Цени | За нас | Услуги | Контакти | Публикувани Отчети 2011 | Публикувани Отчети 2012 | Структура


Назад към съдържанието | Назад към главното меню