Computer accounting


Отиване към съдържанието

Цени

Критерии при определяне цената на нашата услуга:
1.Брой документи месечно
2.Регистрация по ЗДДС
3.Персонал, текучество
4.Интрастат задължения,
VIES-декларации, работа на склад /магазин.

За новорегистрирани фирми,ЕТ на патент и др. с минимален документооборот и едно осигурено лице от 60 лв. - до 120 лв.

От 50 до 100 бр. документи: 120 лв. - 190 лв.

От 101 до 200 бр. документи: 220 лв. - 290 лв.

От 201 до 300 бр. документи: 360 лв. - 420 лв.

Над 301 бр. документи - по договаряне

* Боят на документите се измерва с броя на счетоводните записи, които изисква счетоводното отразяване на съответната стопанска операция.


При сключване на едногодишен договор - Отстъпка една месечна такса!

Инфомат | Цени | За нас | Услуги | Контакти | Публикувани Отчети 2011 | Публикувани Отчети 2012 | Структура


Назад към съдържанието | Назад към главното меню